Fortnite Wiki
Advertisement
Disambig.png Poniższy artykuł dotyczy misji w Ratowaniu Świata. Dla misji w Battle Royale zobacz Misje (Battle Royale).

Misje (ang. Missions) są podstawowym elementem Ratowania Świata. Każda misja posiada główne zadanie i wiele zadań pobocznych. Wejście do misji jest jedyną możliwością na ukończenie Zadań i użycie Broni, Pułapek, Bohaterów i Obrońców. Misje pozwalają też na zdobycie surowców potrzebnych do ulepszania, schematów, bohaterów, ocaleńców, obrońców (takich jak Czyste Krople Deszczu, Błyskawice w Butelce, Oczy Burzy, Odłamki Burzy, PROFIT+ różnych rzadkości, RE-PROFIT! i Walutę Wydarzenia (Bilety); zdobycie Złota możliwego do wydania w Sklepie z Przedmiotami; zdobycie takich przedmiotów jak klucze transformacji, lub jeden z przedmiotów takich jak karta bohatera, postaci wspomagającej, lub schematu broni.

Trudność Misji[]

W zależności od postępu gracz w ścieżce Zadań Ratowania Świata, możliwe jest wybieranie misji o większym sugerowanym Poziomie Mocy, niż ten gracza. Gracz może posiadać za to o wiele wyższy Poziom Mocy niż ten proponowany w danej misji przez grę. Trudność Misji powiązana z Poziomem Mocy gracza jest przedstawiana na ekranie jako grafika czaszki.

Ikona Wyjaśnienie
Mission lock icon.png Ta zablokowana misja wymaga poziomu mocy o __ wyższego niż zalecany dla Ciebie.
Black difficulty skull icon.png Misja jest niedostępna.
Green difficulty skull icon.png Misja mieści się w granicach zalecanego poziomu mocy.
Yellow difficulty skull icon.png Misja jest o __ poziomów powyżej zalecanego poziomu mocy.
Orange difficulty skull icon.png Misja jest o __ poziomów powyżej zalecanego poziomu mocy.
Red difficulty skull icon.png Misja jest o __ poziomów powyżej zalecanego poziomu mocy.

Ograniczenia Dotyczące Poziomu Mocy[]

Zmiany w Wersji v5.10[]

W Aktualizacji 5.10, misje w Dolinie Samowitości i Twine Peaks otrzymały nowe wymagania dotyczące Poziomu Mocy.

Zalecany Poziom Mocy Wymagany Poziom Mocy Wymagany Poziom Mocy (Misje Grupowe)
46 40 40
52 40 46
58 46 52
64 52 58
70 58 64
76 70 70
82 70 76
88 76 82
94 82 88
100 88 94

Zmiany w v6.10[]

W Aktualizacji 6.10, minimalny poziom mocy w misjach are now zależy teraz od ustawień prywatności oddziału według następujący warunków.

 • Jeżeli ustawienia oddziału są ustawione na “Publiczne”, najniższy poziom mocy w oddziale określa, które misje są dostępny, a które nie.
 • Jeżeli ustawienia oddziału są ustawione na “Prywatne” lub “Tylko Znajomi”, wtedy dostępność misji jest określana przez poziom mocy dowódcy oddziału.

Zapobiega to dostawaniu się niskopoziomowych graczy do publicznych wysoko poziomowych misji. Daje to możliwość grania ze znajomymi wysoko poziomowych misji.

Misje w Deskogrodzie wliczając obronę burzowej tarczy mają teraz własne wymagania dotyczące poziomu mocy.

Zalecany Poziom Mocy Minimalny Poziom Mocy (Zwykłe Misje) Minimalny Poziom Mocy (Misje Grupowe)
19 15 15
23 15 19
28 19 23
34 23 28
40 28 34

Typy Misji[]

Misje są definiowane przez Zadania Misji, albo co gracz chce wykonać podczas następnej misji. Różnią się one wieloma Zadaniami Pobocznymi dostępnych podczas misji, które mogą pasować do większej ilości Zadań, ale nie prowadzić do ukończenia misji. Niektóre misje są dostępne tylko podczas Wydarzeń.

Kontrola misji w postaci głosowania o aktywację została wprowadzona w wersji 5.10 Zasąpiło to rozstawione po świecie pylony zwiększenia trudności i pozwoliło zwiększać poziom trudności i rozpoczynać misję z jednego miejsca.

Zwykłe Misje[]

 • Deliver the bomb icon.png Dostarcz Bombę
 • Fight the storm icon.png Walka z Burzą
 • Ride the lightning icon.png Lot na Błyskawicy
 • Build the radar grid icon.png Zbuduj Sieć Radarową
 • Destroy the encampments icon.png Zniszcz Obozy
 • Evacuate the shelter icon.png Ewakuuj Ludzi ze Schronu
 • Rescue the survivors icon.png Uratuj Ocaleńców
 • Retrieve the data icon.png Zbierz Dane
 • Plik:Eliminate and collect icon.png Zlikwiduj i Zbierz
 • Play with others icon.png Gra z Innymi
 • Repair the shelter icon.png Napraw Schron
 • Storm shield defense icon.png Obrona Burzowej Tarczy

Postęp w Zadaniach[]

Zadania Główne

 • Protect the servers icon.pngProtect the Servers
 • Fourteen day survival icon.pngSurvive the Storm
 • Trap the storm icon.pngTrap the Storm
 • Launch the rocket icon.png Wystrzel Rakietę

Zadania Wydarzenia

Modyfikatory Misji[]

 Osobny artykuł: Mutant Storms.

Niektóre misje w widoku mapy mogą być wyświetlone z fioletową chmurą. Są to Mutant Storms i zawierają różne modyfikatory. Mogą być one negatywne z ikoną z czerwonym tłem zwiększające moc przeciwników, lub pozytywne z niebieskim tłem, zwiększające moc graczy. Mutant storms pojawiają się tylko na ograniczony czas i oferują zwiększone nagrody.

Kontrola Misji[]

Kontrola Misji jest systemem aktywacji i zwiększenia poziomu trudności. Głosowanie na start misji jest wymagane tylko jeśli nie minie10 minut po rozpoczęciu misji. Misje zawierające ten system:

 • Deliver the bomb icon.png Dostarcz Bombę
 • Fight the storm icon.png Walka z Burzą
 • Evacuate the shelter icon.png Ewakuuj Ludzi ze Schronu
 • Retrieve the data icon.png Zbierz Dane
 • Repair the shelter icon.png Napraw Schron
 • Launch the rocket icon.png Wystrzel Rakietę

Mission Alerts[]

Ponowne Dołączenie[]

Sekwencja Zwycięstwa/Porażki[]

Zwycięstwo występuje tylko, jeżeli cele misji zostaną wykonane. Gracz otrzyma nagrody za wygranie misji.

Porażka występuje tylko, jeżeli cele misji nie zostaną wykonane. Może się to stać gdy:

 • Skończył się czas
 • Cel został zniszczony przez wrogów
 • Wszyscy gracze zostali zabici

Zmiany[]

Aktualizacja 5.20 (7 sierpnia 2018)
Missions + System
 • Mission Control has been added to Fight the Storm, Deliver the Bomb, Repair the Shelter, Evacuate the Shelter, and Launch the Rocket.
  • Now all difficulty increases and mission start will require votes.
  • Voting to start the mission is only required until mission ready timer ends, currently set to 10 minutes.
Bug Fixes
 • Fixed an issue where rejoin was unavailable after crashing out of a session.
 • Fixed an issue where players were unable to rejoin after hard closing the game.
 • Fixed some animation issues in the Mission Activation panel.

Patch 5.10 (July 24, 2018)

Missions + System
 • Missions in Canny Valley and Twine Peaks have new Required Power Ratings
  • The leader of your party must be at or above the Required Power Rating before your party can join a Mission of the listed recommended Power Rating.
  • This requirement applies to Mission Alerts as well as normal missions. It does not apply to Storm Shield Defenses.
 • New Mission Control
  • We’ve begun implementing a new system for mission activation and voting. For now, we've added it to Retrieve the Data and Ride the Lightning missions. This new system replaces the Difficulty Pylon in the world and allows for both mission start and difficulty increase at the mission location.
  • In games with more than one player, increasing difficulty requires a majority vote.
  • In Ride the Lightning games with more than one player, starting the mission before the mission ready timer has expired also requires a majority vote.  The default time for mission ready is currently set to 10 minutes.
  • Ride the Lightning mission will now show the storm direction on locating Lars's van instead of on depositing BluGlo.


Advertisement