Fortnite Wiki
Advertisement

Lista Umiejętności[]

Brak wyników

Zdobywanie Umiejętności poprzez Ulepszanie[]

Każda z poniższych umiejętności jest zdobywana przez każdą podklasę na innym poziomie.

Budowniczy[]

Subclass Umiejętności Budowniczego
R.O.S.I.E. Bull Rush D.E.C.O.Y. Plasma Pulse
Controller N/A Evolution 3 Level 1 Evolution 2
Power BASE Level 1 N/A Evolution 2 Evolution 3
Sentinel Evolution 2 N/A Level 1 Evolution 3
Guardian N/A Level 1 Evolution 3 Evolution 2
Hotfixer Evolution 2 Evolution 3 N/A Level 1
Electro-pulse Level 1 Evolution 3 N/A Evolution 2
Tank Level 1 Evolution 2 N/A Evolution 3
Specjalista od Plazmy N/A Evolution 3 Evolution 2 Level 1
BAZA Evolution 2 Level 1 N/A Evolution 3
MEGABAZA Evolution 2 Evolution 3 N/A Level 1
Ludzie Rozszerzenia
Marathon Evolution 2 Level 1 N/A Evolution 3
Maszynista Evolution 2 N/A Evolution 3 Level 1
Ludzie Wydarzenia
Miss Bunny N/A Evolution 3 Evolution 2 Level 1
Patriot Evolution 3 Level 1 N/A Evolution 2
Warden Evolution 2 Level 1 N/A Evolution 3
The Ice King Level 1 Evolution 3 Evolution 2 N/A
Sentry Gunner Level 1 N/A Evolution 3 Evolution 2
Kyle The 13th N/A Evolution 3 Level 1 Evolution 2
Catstructor Evolution 2 Level 1 N/A Evolution 3
Riot Response N/A Evolution 2 Evolution 3 Level 1
Riot Control N/A Evolution 2 Evolution 3 Level 1
Ciężka BAZA Evolution 2 Evolution 3 Level 1 N/A
8-Bitowe Demo N/A Evolution 3 Level 1 Evolution 2
Demolitionist N/A Evolution 3 Level 1 Evolution 2
Saboteur N/A Evolution 3 Level 1 Evolution 2
Thunder N/A Evolution 2 Evolution 3 Level 1
Vintage-Tech Evolution 2 N/A Evolution 3 Level 1

Obliczanie Obrażeń Umiejętności[]

Umiejętności i Leczenie[]

Umiejętności Obrażeń i Leczenie są zwiększane o 1% na każdy punkt technologii. Oba obliczenia używają tej samej formuły.

Formuła: (Domyślna Wartość x Mnożnik Bohatera) x Technologia + (Domyślna Wartość x Mnożnik Bohatera)

W ramach formuły, technologia zmienia się w mnożnik, np: 2357 technologii równa się mnożnikowi równemu 23,570.

Advertisement